Coloured

Materica

Fedrigoni Srednji

Busta3 C6 - 11,4 x 16,2 strip

Busta11 (1) 22 x 11 strip

Busta6 17 x 17 strip

Busta7 C5 16,2 x 22,9*

Busta3 C5 16,2 x 22,9 strip

Busta10 C4 - 32,4 x 22,9 strip**

Od nepremaznog papira obojenog u masi, izrađenog dijelom od pamučnih vlakana koji daju mekoću površine, od recikliranih te od posebno čistih celuloznih vlakana.

* C5 16,2 x 22,9* samo Gesso

**  C4 - 32,4 x 22,9 strip nije u Limestonu

colour 120
Clay
Kraft
Limestone**
Gesso
KONTAKTIRAJTE NAS!