Uncoated

Freelife Vellum

Fedrigoni Srednji

Busta1 DL 11 x 22 

Busta3 DL 11 x 22 strip*

Busta4 DL 11 x 22 LP strip*

Busta11 DL 22 x 11 strip

Busta5 12 x 18

Busta6 17 x 17 strip

Busta7 C5 - 16,2 x 22,90

Busta3 C5 16,2 x 22,9

Busta1 C4 - 22,9 x 32,4 

Busta10 C4 - 32,4 x 22,9*

* Freelife Vellum Cream dostupan samo u formatima označenim zvijezdicom

 Papir Freelife Vellum u gramaturi od 100 gr/m²

colour 100
White
Cream
KONTAKTIRAJTE NAS!